KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

České muzeum stříbra v Kutné Hoře.
České muzeum stříbra s vývojem Kutné Hory i životem Josefa Kajetána Tyla
České muzeum stříbra v Kutné Hoře.  
Autor / zdroj foto: cms-kh.cz

České muzeum stříbra / Kutná Hora 1-Vnitřní Město

České muzeum stříbra v Kutné Hoře je rozděleno do tří objektů, ve kterých můžete navštívit dva prohlídkové okruhy a čtyři stálé expozice. Kromě toho tady probíhají výstavy a různé společenské akce.

V Českém muzeu stříbra se seznámíte s vývojem Kutné Hory od jejích počátků až po podobu druhého nejvýznamnějšího města království, dále s kamennými plastikami a architektonickými články z nejvýznamnějších gotických památek Kutné Hory nebo s životem a dílem Josefa Kajetána Tyla, který je autorem textu české národní hymny Kde domov můj. 

Hrádek
I. okruh - Město stříbra
Návštěvníci se seznámí s vývojem Kutné Hory od jejích počátků až po podobu druhého nejvýznamnějšího města království. Přízemí je věnováno geologii kutnohorského rudního revíru a archeologickým památkám, dokládajícím prehistorické i raně středověké osídlení oblasti před vznikem Kutné Hory. Další sál je věnován bouřlivým počátkům města po objevu kutnohorského stříbra.

Expozice v prvním patře přibližuje Kutnou Horu jako již výstavné královské horní město. Návštěvníky seznámí také se stavebním vývojem samotného Hrádku, stylem života podnikatelské "stříbrné šlechty" a především s postavením a rolí Kutné Hory v Českém státě. Sál nazývaný pokladnice je věnován i podrobnému přehledu české mince ražené v Kutné Hoře.

Prohlídka trvá přibližně 1 hodinu.

II. okruh - Cesta stříbra
Prohlídkový okruh přibližuje celý proces, kterým musela projít stříbrná ruda, nežli se z ní vyrazila mince. Návštěvník se seznámí se středověkým způsobem těžby, zpracováním surového stříbra a s technologií ražby mince. Součástí tohoto prohlídkového okruhu je replika důlního díla s technickým vybavením, scénická expozice přibližující zpracování stříbrné rudy a ražbu mince, původní velký těžní stroj na koňský pohon, takzvaný trejv, i autentické středověké důlní dílo. Návštěvníci, vybaveni svítilnou, helmou a hornickou halenou s kápí, takzvanou perkytlí, procházejí asi 250 metrů dlouhou částí původního středověkého dolu.

Od 25. května 2007 je okruh obohacen o takzvanou "Havířskou osadu", instalovanou na zahradě Hrádku. Její součástí jsou hrázděné a srubové stavby, přístřešky (tzv. havířské kavny), promývací koryta na rudu, stoupa na drcení rudy s kolem a především replika nístějové pece s měchy pod zastřešením, jakási dobová huť se svým zařízením a nástroji. Samozřejmostí jsou i figuríny pracovníků, kteří se zabývali úpravou a tavbou rudy.

Prohlídka trvá 1,5 hodiny. 

Kamenný dům nabízí dvě stálé expozice:
Královské horní město - měšťanská kultura a život v 17.-19. století
Expozice v kompletně zrekonstruovaném gotickém Kamenném domě, který sám je unikátem měšťanské gotické architektury, seznamuje návštěvníky se životem měšťanstva v horním městě, se zdejším působením církve a s hospodářským zázemím města.

Lapidárium: Umění kameníků doby jagellonské
Lapidárium - stálá expozice Českého muzea stříbra otevřená od 9. května 2010 představuje unikátní soubor kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších gotických památek Kutné Hory. Lapidárium je instalováno do unikátního prostoru dvoupatrových sklepů Kamenného domu se vstupním schodištěm z čelního loubí.

Expozice jsou doplněny sezónní výstavou. 

Tylův dům – rodný dům Josefa Kajetána Tyla
Tylův rodný dům nesl původní název "Dům u zlatého hřebene" a stával v bývalé Čáslavské, dnešní Tylově ulici. Ve své nynější podobě vznikal na gotických základech po velkém požáru města v roce 1823, kdy lehla popelem velká část této městské čtvrti. Na průčelní fasádě domu je od roku 1862 instalován medailonový reliéf Tylova poprsí s opisem, připomínajícím, že se zde 4. února 1808 narodil J. K. Tyl, spisovatel, dramatik a tvůrce textu české národní hymny "Kde domov můj".

V budově jsou umístěny dvě stálé expozice:
Josef Kajetán Tyl
Expozice věnovaná životu a dílu této významné osobnosti českého národního obrození.

Kutnohorské podzemí a jeho průzkum
Od roku 2009 otevřená expozice Kutnohorské podzemí a jeho průzkum přibližuje návštěvníkům nejdůležitější a nejzajímavější objevy speleologického průzkumu na území města Kutné Hory v posledních dvou desetiletích.

Expozice jsou doplněny sezónní výstavou.

Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu Českého muzea stříbra.

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.