AKTUÁLNĚ / Doprava

Město Nymburk připravuje výběr na dodavatele stavby automatického parkovacího zařízení pro kola v Nymburce
 
Autor / zdroj foto: Marta Svobodová

Nymburk

Výstavba automatické „cyklověže“ je velmi dobrý podpůrný prostředek pro systém B+R, pro podporu obyvatel, aby využívali jízdní kolo jako dopravní prostředek pro cestu na vlakové nádraží.

„Ve spolupráci s odborem investic byla podána žádost o dotační prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové náklady se očekávají ve výši 27 mil. Kč a z toho IROP poskytne až 85 % ze způsobilých výdajů, získali jsme tedy maximální možnou částku. O dotaci dalších 15 % je zažádáno na kraj. V tuto chvíli se připravuje výběrové řízení na zhotovitele. Kapacita „cyklověže“ je 118 míst pro kola. Na střeše objektu budou fotovoltaické panely, ze kterých vyrobená energie bude využita pro provoz objektu. Součástí budou i dobíjecí boxy pro baterie elektrokol. Úhrada bude možná i prostřednictvím InKarty ČD,“ uvedl místostarosta Zdeněk Vocásek.

Cyklověž by se měla nacházet u budovy hlavního vlakového nádraží. Území pro stavbu je z jižní strany vymezeno komunikací ul. Nádražní, ze severní a západní strany parkovištěm pro osobní automobily a železniční tratí, z východní strany autobusovým nádražím a výpravní budovou ČD. Pozemek určený k umístění stavby je nyní zastavěný původním objektem dráhy – je ve velmi špatném technickém stavu a bude odstraněn – odstranění objektu je řešeno samostatnou projektovou dokumentací. V současné době má město souhlas s odstraněním stavby (povolení pro zbourání stávajících garáží, kde bude cyklověž umístěna), stavební povolení i rozhodnutí o poskytnutí dotace. Cyklistická doprava je ekologický způsob dopravy, a to jak na nároky energie na danou cestu, tak i na prostor pro odstavení jízdního kola.

Autor / zdroj: Marta Svobodová

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.