AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Popis: Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
13.5.2020

Znovuotevření mateřských škol v Benešově

BENEŠOV

Provoz mateřských škol v Benešově bude znovu obnoven 25. května 2020, provozovány budou v režimu zvýšených hygienických pravidel.

Vstup dětí do MŠ bude upraven podle konkrétních podmínek školy (přebírání dětí u vchodových dveří do MŠ učitelkou, měření teploty, následné převlékání dětí a hygiena rukou před vstupem do třídy, …). Děti vykazující projevy nachlazení (rýma, horečka, kašel, dušnost) nebudou do MŠ přijaty, při potížích vzniklých během dne budou tyto děti vyřazeny z kolektivu ostatních dětí a odeslány se zákonným zástupcem domů. Ředitel MŠ bude co nejvíce minimalizovat pohyb dospělých osob v budově MŠ.

Při prvním vstupu dítěte do MŠ po jejím znovuotevření má zákonný zástupce povinnost přinést podepsané „Čestné prohlášení“ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, bez něhož nemůže být dítě do MŠ přijato. (ke stažení na webu škol)

Děti i učitelky nebudou nosit v budově ani na školní zahradě roušky, na zahradě se budou pohybovat ve vymezeném prostoru tak, aby se jednotlivé skupiny nemíchaly.

  • Děti stráví většinu dne ve venkovních prostorách zahrad mateřských škol.
  • Pitný režim bude zajištěn pomocí jednorázových kelímků, případně si budou nosit pití z domova v lahvičkách.
  • Stravování bude probíhat standardní formou (polévka, hlavní jídlo, nápoj), děti budou obslouženy provozním personálem za zvýšených hygienických opatření (rukavice, roušky, štít).
  • Stravování proběhne v jídelně nebo ve třídě, před podáváním jídla proběhne dezinfekce povrchu stolů a židlí, po jídle následně také. Děti si jako obvykle před jídlem důkladně umyjí ruce.
  • Děti budou po celou dobu pobytu v MŠ vedeny ke zvýšené hygieně rukou, na mytí budou mít k dispozici tekuté mýdlo, po umytí budou používat jednorázové papírové ručníky.
    Do budovy, kam budou výjimečně vpuštěny dospělé osoby, bude umístěn na viditelném místě dezinfekční přípravek na hygienické ošetření rukou.
  • Při odpoledním odpočinku budou mít děti připravená lehátka ve třídě co možná nejdále od sebe, podle prostorových možností jednotlivých tříd ve školách.

Rodičům, kteří nechtějí, aby jejich dítě nastoupilo do MŠ až do konce června 2020, mateřská škola odpustí placení školného za měsíce duben, květen a červen 2020.

Autor / zdroj: Ivana Kárová

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Stepník rudý se po letech znovu objevil na Radouči

Na suchých písčitých plochách Radouče byl naposledy pozorován v roce 2011, pak se po něm doslova slehla zem. V neděli se po devíti letech znovu objevi

Post

Svátek seniorů se v Příbrami odkládá

Aktuální epidemiologická situace, kdy každý den přibývá množství pozitivních případů, opět připravuje pro občany určitá omezení, jako nošení roušek, z

Post

Kruhák na Boleslavské zažil 13. kontrolní den

Přímo na stavbě, která blokuje hlavní dopravní tepnu města, se včera sešli zástupci investora Krajského úřadu Středočeského kraje, vedení města v čele

PARTNEŘI

www.wwwdesign.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA

Aktivní Dítě